Folosirea informatiilor oferite de acest site web constituie acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor si conditiilor de mai jos. Prezentele informari reprezinta indeplinirea obligatiilor de transparenta impuse de legislatia romana in vigoare.

1. Informatii introductive

1.1 Aceste condiții de utilizare guvernează drepturile și obligațiile reciproce între societatea comercială District Conversion SRL, cu sediul în judet Timiş, localitate Timişoara, Strada GHEORGHE LAZĂR, numar 40  , Cod Unic de Înregistrare: RO36207466 (denumit în continuare „furnizor“) și alte persoane, utilizatorii serviciilor black-friday-romania.com (denumite în continuare „utilizator“), obligații care decurg din încheierea contractelor de prestări de servicii („contract privind furnizarea de servicii“) încheiate prin intermediul site-ul web ale furnizorului, situat la adresa internet black-friday-romania.com (în continuare „site”) eventual prin intermediul Facebook. Acordul mai reglementează drepturile și obligațiile și alte raporturi juridice conexe care decurg din utilizarea serviciilor black-friday-romania.com .

1.2 Furnizorul poate modifica sau completa condițiile de utilizare. Modificările vor intra în vigoare imediat după publicarea pe site-ul web.

1.3 black-friday-romania.com nu este un magazin online și nu este responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate de parteneri, inclusiv prețurile, descrierile produselor, dimensiunile, disponibilitatea sau corectitudinea imaginilor. Înainte de fiecare achiziție, vă recomandăm să revizuiți datele de pe site-ul magazinului online la care ați fost redirecționat(ă) din black-friday-romania.com . Toate produsele oferite sunt supuse condițiilor stabilite de terți și black-friday-romania.com nu este responsabil pentru acestea.

2. Informatii introductive

2.1 Acești termeni guvernează accesul și utilizarea serviciilor black-friday-romania.com și servesc drept acord legal între dvs. și black-friday-romania.com . Accesând black-friday-romania.com și alte utilizări ale acestor servicii, confirmați că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu acești termeni și condiții.

3. Termeni de serviciu

3.1 Furnizorul nu trebuie să presteze serviciile în cazul în care prestarea acestora este împiedicată de probleme din partea clientului sau a unor terțe părți. Furnizorul de servicii nu trebuie să presteze serviciile în special în cazul unui deficit de furnizare a energiei electrice, defecțiuni în rețeaua de date, alte defecțiuni cauzate de terțe părți sau intervenții de forță majoră.

3.2 Pe parcursul furnizării serviciilor pot apare întreruperi intermitente, restricții temporare, întreruperea sau degradarea calității serviciilor.

4. Utilizarea Serviciilor

4.1 Accesul la serviciu este destinat exclusiv utilizatorului. Utilizatorul nu este autorizat fără acordul prealabil scris al furnizorului să permită utilizarea serviciilor de către terțe persoane.

4.2 Utilizatorul nu poate utiliza mecanisme de service, instrumente, software-ul sau proceduri care au sau ar putea avea un impact negativ asupra funcționării echipamentelor furnizorului, securității internetului sau a altor utilizatori de internet.

4.3 Utilizatorul nu poate desfășura activități orientate spre împiedicarea sau restricționarea funcționării serverului furnizorului pe care acestea operează serviciile, sau să efectueze alte atacuri la acest server, sau să fie asistat în astfel de activități de terțe părți. În special serverul furnizorului pe care acesta operează serviciul nu poate fi încărcat cu solicitări automate.

5. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PARȚILOR

5.1 Utilizatorul recunoaște faptul că programele de calculator care creează paginile web ale site-ului sunt protejate de drepturi de autor. Utilizatorul se angajează să nu desfășoare nici o activitate care ar putea permite fie utilizatorului fie unor terțe părți să intervină în mod ilegal sau să folosească programe de calculator pentru care executorul sau beneficiarul drepturilor de proprietate este furnizorul.

5.2 În relația dintre furnizor si utilizator, furnizorul nu este obligat de coduri de conduită în sensul § 53a alin. 1 din Codul civil.

6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TRIMITEREA DE INFORMAȚII

6.1 Motivul legal al prelucrării datelor dvs. personale este faptul că această prelucrare este necesară pentru a îndeplini contractul dintre dvs. și administratorul sau pentru a pune în aplicare măsurile de către administrator înainte de a încheia un astfel de contract, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare „regulamentul”.

6.2 Scopul prelucrării datelor dvs. personale este de a îndeplini contractul dintre dvs. și administratorul sau de a pune în aplicare acordurile de către administrator înainte de a încheia un astfel de contract.

6.3 Administratorul nu are o decizie individuală automată cu privire la articolului 22 din regulament.

6.4 Utilizatorul are capacitatea de a da consimțământul necondiționat la transmiterea de informații și de comunicare comercială aferente serviciului, de la furnizor la adresa utilizatorului. În același timp, utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment.

7. UTILIZAREA PAGINILOR WEB

7.1 Utilizatorul sau altă persoană care utilizează site-ul recunoaște că, fără acordul prealabil scris al furnizorului nu are dreptul să utilizeze textul, elementele grafice sau alte elemente protejate situate pe site și protejate de drepturi de autor.

7.2 Utilizatorul este de acord să plaseze pe site numai conținut al cărui autor este, sau al cărui autor și-a dat utilizatorului acordul privind publicarea conținutului pe site. Utilizatorul declară că plasarea și publicarea conținutului nu afectează în mod ilegal drepturile de autor ale unor terțe părți sau alte drepturi și că nu sunt încălcate nici alte reglementări generale cu caracter obligatoriu.

7.3 Furnizorul nu este responsabil, în sensul specificat în § 5 din Legea nr. 480/2004 Coll. Privind Anumite Servicii ale Societății Informaționale, și în conformitate cu această prevedere, pentru comportamentul utilizatorilor.

7.4 Utilizatorul nu are dreptul ca în procesul utilizării site-ului (serverului) furnizorului să folosească mecanisme, software sau alte proceduri care au sau ar putea avea un impact negativ asupra funcționării site-ului sau a serverului.

7.5 Furnizorul are dreptul de a elimina orice contribuție, fără justificare.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1 În cazul în care relația legată de utilizarea site-ul Web sau relația juridică legată prin contractul de servicii , atunci părțile sunt de acord că relația este reglementată de autoritatiile competente.

8.2 Informatiile de contact ale furnizorului: [email protected]